ÁLLÁSPÁLYÁZAT - háziorvosi álláshely betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HÁZIORVOSI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

 

Kompolt Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a kompolti háziorvosi körzet vállalkozási, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában történő ellátására az alábbi tartalommal:

 

A munkavégzés helye: 3356 Kompolt, Kölcsey u. 2.

 

Ellátandó feladatok: A kompolti felnőtt háziorvosi feladatok teljeskörű ellátása

 

Praxis leírása:

-          ellátandó lakos (leadott kártya): 1590 fő,

-          önkormányzati felújított, jól felszerest korszerű rendelő,

-          gyakorlott, helyismerettel rendelkező ápoló asszisztens,

-          épületen belül felújított, berendezéssel ellátott szolgálati lakás biztosított,

-          központi orvosi ügyeleti ellátás biztosított (3300 Eger, Szálloda u. 2/A. fsz.)

 

Az állás betöltésének feltételei:

-          a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,

-          a praxis vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való működtetése,

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

-          büntetlen előélet,

-          Magyar Orvosi Kamarai tagság

 

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

-          végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-          Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás,

-          egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

-          vállalkozási formától függően: egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.

 

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

 

A pályázat benyújtásának módja, helye:

-          a pályázatot postai úton, 2 példányban kell benyújtani Kompolt Község Polgármesterének címezve: 3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

-          a borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”

-          pályázattal kapcsolatos információt Balázs Zoltán polgármester nyújt, telefon: 30/229-5366 vagy polgarmester@kompolt.hu e-mail címen

 

A pályázat elbírálása képviselő-testület ülésén történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően.

 

Egyéb lényeges információ:

-          a háziorvosi feladatokat háziorvosi szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, és vállalja a háziorvosi szakvizsga megszerzését,

-          szükség esetén szolgálati lakás igényelhető,

-          az állás betölthető vállalkozásban, vagy közalkalmazotti (egészségügyi szolgálati) jogviszonyban,

 

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázati felhívás megjelenik:

-          MOK internetes felület

-          Országos Kórházi Főigazgatóság internetes felület

-          Kompolt község hivatalos honlapján (www.kompolt.hu)