A település története

A vidéken 1994-ben a Kígyós-ér elnevezésű részen a régészek neolit települést tártak fel.[3] A település a honfoglalás óta lakott hely.

Kompolt nevét az oklevelek 1272-ben említik először, Kompold alakban.

A falu az Aba nemzetség Kompolti és Lipóci ágának birtoka.

A település és temploma a tatár pusztítások áldozatává vált, mivel az oklevelek szerint, 1280-ban IV. László magyar király a kompolti Szent Mária-monostor újjáépítésére (ad reparationem) a helységen átmenőktől szedendő vámot rendel el: 1 sószállító szekér (de curru qui masa vocatur) után 1 pondust, 1 hordó bor (de 1 tunella vini) után 2 dénárt.

1280.IX.18-án IV. László király itt adott ki oklevelet.

1299-ben az Aba nemzetségbeliek osztozkodásakor [a Lipóci ághoz tartozó] Sándor fiai, Demeter, Miklós és Sándor kapják Kompoltot.

1311-ben az újabb osztozkodáskor Kompolt ismét Demeternek és Miklósnak jut.

1322-ben Aba nemzetségbeli Gyöngyösi Chabanka fiai jószágvesztését 3 megyei vásáron, közte Kompolton is kihirdették.

1323.VIII.11-én itt ülésezett, és adott ki oklevelet Heves megye hatósága és Lőrinc szolgabíró is.

1325-ben az Aba nemzetségbeli Kompoldus fia Péter fiai, Gergely, István és Kompoldus osztozásakor Kompolt falu fele Istvánnak jutott; meg nem jelölt helyen tartott ménesüket (equatiis) és rab cselédeiket (servos et ancillas) három részre osztották.

A falu a törökdúlást nagyon megszenvedte, sokáig pusztán hevert.

1700-as évek közepétől a Grassalkovich család birtoka.

1750-ben a Grassalkovich család kastélyt épít a településen.

1754-ben gróf Grassalkovich első Antal Köln környéki német telepesekkel népesíti be (pl. a Buchholcz családdal).

Forrás: Wikipédia